0%

hexo使用git管理

生成密钥及配置(略)

网上教程有很多

生成站点并推送到github

hexo g -d

推送站点源码到github

.DS_Store
Thumbs.db
db.json
*.log
node_modules/
public/
git add .
git commit -m 'hexo 源文件推送'
git push origin hexoSource

远程分支名用自己的

拉取源码到本地

git clone -b blogSource https://github.com/12321/12321.github.io.git